حضرات بت نام سایت شرط بندی پویان مختاری است. این وب‌سایت با کمک نیلی افشار، پردام مختاری، نیکتا مختاری و نازنین همدانی پور مدیریت می‌شود.

سایت شرط بندی حضرات شامل پیش بینی فوتبال و سایر ورزش‌ها می‌شود. همچنین بخش کازینوی زنده‌ی حضرات دارای 13 بازی از جمله انفجار، پوکر، پاسور و … است.

دامنهتاریخ
thisisz.info1398/08/20
myht.info1398/08/22
justusht.info1398/08/23
htztz6.info1398/09/02
htztz6.info1398/09/04
hzintt.info1398/09/07
haaaaaaazrt.info1398/09/13
hazarat.art1398/09/06
hihazarat.website1398/09/06
hazarat.vip1398/09/07
haaaaz.com1398/09/13
myhazarat20.info1398/09/19
myhazarat21.info1398/09/19
myhazarat21.info1398/09/25
hazarat.tel1398/09/19
myhazarat22.info1398/09/29