پویان مختاری 8 مهر 1369 در شهرستان ایذه به دنیا آمد. او که فارغ التحصیل فوق دیپلم رشته نقشه کشی صنعتی از دانشگاه اهواز است یک خواننده ایرانی به حساب می آید. او هم اکنون در ترکیه است.

خیلی عشقی

 • تعداد پلی آهنگ: 5015
 • تعداد لایک: 20
 • تاریخ انتشار: 14 ژانویه 2020
 • لینک دانلود از رادیو جوان

چه حالیه

 • تعداد پلی آهنگ: 693072
 • تعداد لایک: 1478
 • تاریخ انتشار: 11 دسامبر 2019
 • لینک دانلود از رادیو جوان

سمت ما

 • تعداد پلی آهنگ: 134661
 • تعداد لایک: 329
 • تاریخ انتشار: 30 سپتامبر 2019
 • لینک دانلود از رادیو جوان

سیل ما خر

 • تعداد پلی آهنگ: 62449
 • تعداد لایک: 289
 • تاریخ انتشار: 31 آگوست 2019
 • لینک دانلود از رادیو جوان

دوره زمونه

 • تعداد پلی آهنگ: 876603
 • تعداد لایک: 1990
 • تاریخ انتشار: 19 آگوست 2019
 • لینک دانلود از رادیو جوان

کشتی ما رو

 • تعداد پلی آهنگ: 91449
 • تعداد لایک: 248
 • تاریخ انتشار: 24 مارس 2019
 • لینک دانلود از رادیو جوان

بخند دیوونه

 • تعداد پلی آهنگ: 1164491
 • تعداد لایک:‌2302
 • تاریخ انتشار: 17 ژانویه 2019
 • لینک دانلود از رادیو جوان

پاشو بیا

 • تعداد پلی آهنگ: 355178
 • تعداد لایک: 912
 • تاریخ انتشار:‌20 دسامبر 2018
 • لینک دانلود از رادیو جوان

عروسی

 • تعداد پلی آهنگ: 925957
 • تعداد لایک: 2417
 • تاریخ انتشار: 2 نوامبر 2018
 • لینک دانلود از رادیو جوان

بده چپ بده راست

 • تعداد پلی آهنگ: 1974292
 • تعداد لایک: 3947
 • تاریخ انتشار: 30 آگوست 2018
 • لینک دانلود از رادیو جوان

وابسته ات

 • تعداد پلی آهنگ: 876055
 • تعداد لایک: 2297
 • تاریخ انتشار: 19 جولای 2018
 • لینک دانلود از رادیو جوان

تش و کارت

 • تعداد پلی آهنگ: 166782
 • تعداد لایک: 370
 • تاریخ انتشار: 31 می 2018
 • لینک دانلود از رادیو جوان

آهای گل

 • تعداد پلی آهنگ: 639614
 • تعداد لایک: 1067
 • تاریخ انتشار: 18 ژانویه 2018
 • لینک دانلود از رادیو جوان

پیا

 • تعداد پلی آهنگ: 68298
 • تعداد لایک: 208
 • تاریخ انتشار: 10 آگوست 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

مرده پرست

 • تعداد پلی آهنگ: 51585
 • تعداد لایک: 84
 • تاریخ انتشار: 7 می 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

خش خار

 • تعداد پلی آهنگ: 82148
 • تعداد لایک: 162
 • تاریخ انتشار: 7 می 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

ناشادی گرات

 • تعداد پلی آهنگ: 71580
 • تعداد لایک: 168
 • تاریخ انتشار: 7 می 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

جور مو

 • تعداد پلی آهنگ: 54613
 • تعداد لایک: 109
 • تاریخ انتشار: 7 می 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

کینه

 • تعداد پلی آهنگ: 97577
 • تعداد لایک: 295
 • تاریخ انتشار: 7 می 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

نمی دونم کیم

 • تعداد پلی آهنگ: 50951
 • تعداد لایک: 103
 • تاریخ انتشار: 7 می 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

نجوری

 • تعداد پلی آهنگ:‌ 283538
 • تعداد لایک: 291
 • تاریخ انتشار: 7 می 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

دا (مادر)

 • تعداد پلی آهنگ: 226215
 • تعداد لایک: 525
 • تاریخ انتشار: 7 می 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

زورسون ایا

 • تعداد پلی آهنگ: 101671
 • تعداد لایک: 216
 • تاریخ انتشار: 1 آوریل 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

نونم چمه

 • تعداد پلی آهنگ: 127086
 • تعداد لایک: 260
 • تاریخ انتشار: 28 فوریه 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

نمی دونی چقدر سخته

 • تعداد پلی آهنگ: 483080
 • تعداد لایک: 2023
 • تاریخ انتشار: 8 فوریه 2013
 • لینک دانلود از رادیو جوان

کوه آهن

 • تعداد پلی آهنگ: 55111
 • تعداد لایک: 106
 • تاریخ انتشار: 28 فوریه 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

نا امیدم نکن

 • تعداد پلی آهنگ: 55989
 • تعداد لایک: 97
 • تاریخ انتشار: 28 فوریه 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان

بخت مو

 • تعداد پلی آهنگ: 108253
 • تعداد لایک: 236
 • تاریخ انتشار: 28 سپتامبر 2013
 • لینک دانلود از رادیو جوان

سیچه

 • تعداد پلی آهنگ: 130797
 • تعداد لایک: 332
 • تاریخ انتشار: 25 آگوست 2013
 • لینک دانلود از رادیو جوان

مامان

 • تعداد پلی آهنگ: 72493
 • تعداد لایک: 202
 • تاریخ انتشار: 25 سپتامبر 2013
 • لینک دانلود از رادیو جوان

سی تو

 • تعداد پلی آهنگ: 149891
 • تعداد لایک: 342
 • تاریخ انتشار: 28 فوریه 2017
 • لینک دانلود از رادیو جوان