تخته نرد، یک بازی جذاب و استراتژیک است که با دو بازیکن انجام می شود. در این بازی باید زودتر از رقیب همه مهره هایتان را از صفحه بردارید.

موارد موردنیاز

دو بازیکن، تخته نرد، 15 مهره برای هر بازیکن، دو تاس

لغات و اصطلاحات

  • مهره ها: مهره های بازی که در صفحه حرکت می دهیم.
  • خانه: بخش های کوچک صفحه بازی. صفحه بازی از 24 خانه تشکیل شده است.
  • خط وسط: خطی که وسط صفحه بازی قرار دارد.
  • صفحه خانه: 6 خانه ای که در صفحه سمت راست قرار دارد و صفحه خانه آن بازیکن خوانده می شود.

آماده سازی

بازیکنان روبروی هم می نشینند. یکی از بازیکنان مهره هایش را در جهت عقربه های ساعت و دیگری برعکس جهت عقربه های ساعت حرکت می دهد.

پنج مهره را در خانه 6، سه مهره را در خانه 8، پنج مهره را در خانه 13 و دو مهره را در خانه 24 قرار دهید. رقیب شما هم باید مهره هایش را به ترتیبی بچیند که دقیقا مثل آینه مهره های شما در طرف مقابل باشد.

هدف

هدف در این بازی این است که با استفاده از تاس ریختن، مهره هایتان را در صفحه حرکت دهید. عددی که تاس نشان می دهد تعداد خانه هایی است که یک مهره می تواند حرکت کند. اول باید همه مهره هایتان را به صفحه خانه برسانید و بعد باید همه آنها را از صفحه بردارید.

نحوه بازی

در شروع، هر بازیکن یک تاس می ریزد. بازیکنی که بیشترین عدد را به دست آورده هر دو تاس را برمی دارد و بازی را شروع می کند. عدد هر تاس را به صورت جداگانه باید در حرکت دادن مهره ها استفاده کرد. مهره ها را می توان به جلو حرکت داد به شرطی که خانه مقصد خالی باشد. وقتی حریف شما دو یا چند مهره در یک خانه داشته باشد، یعنی آن خانه پر است. اگر در خانه مقصد مهره های خود شما باشد، هیچ مهره ای نباشد یا فقط یک مهره رقیب باشد، خانه خالی محسوب می شود.

اگر عدد هر دو تاس یکی باشد، دو برابر اعداد مهره ها را حرکت می دهید. به عنوان مثال، اگر دو تاس عدد 3 داشت، چهار بار مهره هایتان را سه خانه جلو می برید.

وقتی بازیکنی مهره اش را به خانه ای می برد که تنها یک مهره حریف در آن خانه است، مهره حریف را برداشته روی خط وسط می گذارد. مهره ای که روی خط وسط است، باید قبل از هر حرکت دیگری به صفحه بازی برگردد. وقتی مهره به صفحه برگشت باید آن را در دورترین خانه قرار دهید که خانه شماره 24 است.

پیروزی

وقتی بازیکنی همه مهره هایش را به صفحه خانه رساند، می تواند آنها را یکی یکی بردارد. بازیکنی که بتواند همه مهره هایش را زودتر از حریف بردارد، برنده است.

قوانین

  • وقتی در حال برداشتن مهره ها از صفحه خانه هستید، اگر تاس عدد بزرگتری از چیزی که می خواهید آمد، باید دورترین مهره را بردارید.
  • اگر بازیکنی نمی تواند با یک یا دو تاس حرکت قانونی انجام دهد، نوبتش سوخته است.
  • اگر بازیکنی هنوز نتوانسته مهره ای را از صفحه بردارد در حالی که رقیبش همه مهره هایش را برداشته، می گوییم گامون شده و ارزش آن برابر با پیروزی در دو بازی است.
  • اگر یک مهره بازیکن در صفحه خانه بازیکن دیگر یا خط وسط باقی مانده و رقیب، همه مهره هایش را از صفحه برداشته، می گوییم بک گامون شده و ارزش آن برابر با پیروزی در سه بازی است.

آموزش بازی تخته نرد در سایت حضرات

ابتدا سایت حضرات به آدرس http://hazarat-news.com را باز کنید، سپس ثبت نام کرده و وارد سایت شوید.

وقتی که با کامپیوتر شخصی در سایت وارد شدید، روی دکمه تخته نرد که در تصویر زیر مشخص است کلیک کنید:

اگر با موبایل وارد سایت شده اید به طرق زیر اقدام کنید:

حالا در بین بازی های پیش رو، گزینه زیر را انتخاب کنید:

یا این که از طریق منوی 3 خط وارد بازی شوید:

پس از انتخاب این گزینه وارد محیط بازی می شوید، ابتدا باید میزان شرط خود را مشخص کنید تا فردی برای مسابقه با شما پیدا شود:

سپس یک نفر که به میزان شما شرط انتخاب کرده به شما برای مسابقه ملحق می شود. باید طبق قوانینی که بالاتر گفتیم در یک دست سریع تر از حریف، تمام مهره های خود را از بازی خارج کنید.