در سایت حضرات، شما می توانید صاحب یک لینک شوید، اگر کسی از طریق لینک شما در سایت عضو شود، شما می توانید درآمد زیادی کسب کنید.

کسب درآمد روزانه

لینک عضویت خود را دریافت کنید و با تبلیغ لینک زیر مجموعه خود در صفحات اجتماعی و با دعوت از دوستانتان بصورت دائم روزانه از سود کاربران زیر مجموعه ی تان  ٪25 دریافت کنید.

هر روز ساعت ۱۲ شب سود خود را برداشت کنید، برای اولین بار بهترین روش زیر مجوعه گیری در ایران در سایت حضرات.